شما اینجا هستید: محصولات شرکت > دستگاه لیزر (Laser)

دستگاه لیزر (Laser)

Laser

دستگاههای لیزر این قابلیت را دارد که علاوه بر سرعت فوق العاده، بهترین کیفیت مارک زنی را ایجاد نماید. این دستگاهها با سوزاندن سطحی قطعه هیچگونه تمرکز تنش و تغییر شکلی در قطعه ایجاد ننموده، ومیتوان باسرعت بالا نوشته، اشکال تزئینی و گرافیکی، شماره سریال، بچ، لوگو، بارکد، تاریخ تولید، شیفت کاری و... بر روی قطعات مارک زنی نمود.
لیزرهای Nd:YAG به دو روش آئینه ای و میزمتحرك، که برروی تمام فلزات وبرخی از غیر فلزات کاربرد دارند.
لیزرهای CO2 به دو روش آئینه ای و میزمتحرک، که بر روی کلیه غیر فلزات مارک زنی می نمایند.